Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

I dag afholdt vi generalforsamling i Ry Fodbold.
Der var bestilt mad til 12 - og øl, vand og kaffe til flere.
Vi var 10 – fire fra bestyrelsen, vores kasserer og fem trænere.

Der var genvalg til Preben Larsen, Peter Kilden og Casper Dalhoff. 
Desværre er det ikke nok til at sammensætte en lovlig bestyrelse.

Derfor vil der inden for fire uger blive afviklet en ekstraordinær generalforsamling med formål om at finde to medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter.
Mere info følger.