Fra suppleant til formand på få uger

Signe Krøjgaard, havde ikke forestillet sig, at hun skulle være medlem af bestyrelsen i Ry Fodbold, da hun for nogle uger siden gik til generalforsamling i klubben. Og hun havde da slet ikke tænkt på, at det kunne ende med, at hun skulle indtage posten som den ny formand.  Hun mødte blot op for at vise sin opbakning og for at melde sig til at gøre et stykke arbejde, hvor der er behov. I forvejen er hun aktiv som en del af trænerteamet for U11-pigerne, så det var naturligt at være med til generalforsamlingen.  

”Der var heldigvis en god flok, som gerne ville deltage i bestyrelsesarbejdet, så jeg stillede op som suppleant og blev valgt,” forklarer Signe, der havde tænkt, at hun kunne tage sig af nogle ad hoc-opgaver for bestyrelsen. Men sådan gik det ikke.

ERFARING FRA BORDENDEN

Da bestyrelsen med suppleanter kort tid efter mødtes til konstituerende møde, bød de forskellige ind med områder, som de havde lyst til at tage ansvar for. Men der var ikke rigtig nogen, der syntes det var spændende at tage rollen som formand på sig. 

”De ville alle gerne lægge tid og engagement i bestyrelsesarbejdet. De havde bare ikke lyst til det mere formelle og administrative, som man forventer af en formand. De ville gerne arbejde med sponsorer, trænerkoordinering, klubbens værdigrundlag, osv. Og så kom jeg ind billedet,” forklarer Signe.

Bestyrelsen greb sagen praktisk og fleksibelt an. I løbet af mødet byttede et af medlemmerne rolle med Signe og blev arbejdende suppleant. Samtidig rykkede Signe op som fast medlem af bestyrelsen og ind som formand.

”Det gik hurtigt og gnidningsfrit, og jeg tager gerne jobbet på mig. Jeg tror faktisk, at det her jeg kan gøre mest gavn, siger Signe, der har erfaring med at sidde for enden af bordet dels som tidligere medlem af hovedstyrelsen i NGOen IBIS, dels fra sit job som sekretariatsleder i Aarhus Kommune.

SPILLENDE FORMAND

Fodbold er som nævnt heller ikke nyt for hende. Signes to piger, Ida på ti år og Alma på syv år, er aktive på U11- og U8-holdene, og da Signe er fast inventar på Old Girls-holdet, er der nu en spillende formand i klubben.

”Jeg har altid været glad for fodbold, spillede lidt i mine teenageår, og min karriere her i klubben begyndte for syv år siden, da vi var nogle stykker i en mødregruppe, der fik den gode idé, at vi ville noget mere end blot drikke kaffe, og så fortsatte vi gruppen på fodboldbanerne,” forklarer Signe.  

Hun har mange idéer og tanker om, hvordan klubben kan udvikle sig. Men det er ikke revolutioner, der skal til i en klub, som på mange måder fungerer rigtig godt ifølge den nye formand.

”Men vi skal altid være klar til at udvikle os - for eksempel, når det gælder samarbejde med de andre foreninger i byen. Her tror jeg, at det vil være en fordel for os alle, hvis vi kan samarbejde om at hjælpe børn og unge til at kunne dyrke mere end en idræt, hvis de ønsker det. Nu hvor alle kan spille hele året, så opstår der lettere konkurrence mellem foreningerne,” siger Signe, der meget gerne vil i dialog om den slags, så det kan blive synligt hvor stor en udfordring, det er. ”Måske kan vi i samarbejde finde gode løsninger”.

FÆLLESSKAB MELLEM ÅRGANGE

Men den nye formand har også tanker om at skabe forbedringer internt i klubben.

”Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne skabe mere fællesskabsfølelse på banerne - måske ved at arrangere sammenkomster for forældre i forbindelse med kampe, men også gerne ved at åbne på tværs af årgangene. Det kan ske på mange måder, men det ville da være dejligt, hvis spillere fra andre hold bliver en time efter træning og ser de små eller store spille en kamp”, siger Signe Krøjgaard, der drømmer om at se 40-50 forældre og lige så mange børn og unge på sidelinjen på dage, hvor klubben tilrettelægger kampene som ”stævnedage,” og hvor der måske også er andre aktiviteter, som kan trække folk til fodbolden.

”Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet sammen med en engageret og proaktiv bestyrelse”, afslutter Signe.