Generalforsamling afholdt 22. september 2016

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 1. Torben Larsen blev valgt til dirigent 
 2. Formandens beretning blev godkendt
 3. Regnskabet blev godkendt
 4. Ingen indkommende forslag
 5. Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer:
  1. Casper Dalhoff blev genvalgt
  2. Steffen Knudsen blev genvalgt
  3. Peter Kilden Grøn blev genvalgt
 6. Valg af 2 suppleanter:
  1. Nana Kühnel blev valgt
  2. Torben Larsen blev genvalgt
 7. Valg af 2 revisorer
  1. Torben Larsen blev genvalgt
  2. Peter Lauridsen blev genvalgt
 8. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. Henrik Ortvad blev genvalgt

Tak til Rikke Holt Andersen, der træder ud af bestyrelsen. Rikke fortsætter som 12. mand for medlemshåndtering.

Preben Larsen og Jens Aavild var ikke på valg i år.

Bestyrelsen vil konstituere sig indenfor den næste måned. 

Tak til de fremmødte.