Indkaldelse til generalforsamling 22/9 2014

Ry Fodbold afholder ordinær GENERALFORSAMLING i klubbens lokaler

Mandag den 22. september 2014 kl. 20.00

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 12. sept.)
  5. Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Valg af 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt 

 

§ 6:

ETHVERT MEDLEM, DER ER FYLDT 16 ÅR HAR STEMMERET. FORÆLDRE TIL MEDLEMMER UNDER 16 ÅR OG FRIVILLIGE TRÆNERE/LEDERE HAR STEMMERET.

Mød op og gør din indflydelse gældende

Venlig hilsen

BESTYRELSEN – RY FODBOLD