Lions Klidebjerg-Ry motionsløb d. 14. juni

Lørdag d. 14. juni afholder Lions Club Ry motionsløb ”Lions Kildebjerg-Ry Motionsløbet”.

Løbet afvikles om formiddagen på banerne ved Ry Hallerne.

Ry Sportsklub står for forplejningen med sandwich, pølser og øl/vand.

 

Vi vil opfordre alle der har lyst til at deltage om at tilmelde sig på www.lions-lobet.dk.

Børn løber gratis, men skal tilmelde sig.

 

Så vær med til at støtte dette arrangementet.

 

Venlig hilsen

Ry Sportsklub

Richardt Mortensen