Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 20.09.18. kl. 20.00 – 21.30 i Ry Hallens mødelokale

Skal der være ungetrænere i Ry Fodbold, eller skal det fortsat være et forældreansvar at træne byens børn og unge? Skal vi fortsat have personlige spillesæt, eller skal vi gå over til holdsæt og fælles vaskeordning? Hvornår skal man begynde at niveaudele på årgangene, og skal man overhovedet det? Skal Ry Fodbold ønske haltider i Ry Hallerne og tilbyde indefodbold i vinterhalvåret? Hvem skal træne på den nye kunstgræsbane og hvornår? Skal vi forsat have DBU fodboldskole i Ry i sommerferien? Skal vi bygge et nyt stadion? Hvorfor er Ry Skole Cup forsat en succes efter 26 år, og hvordan sikrer vi, at det fortsætter? Hvorfor er klubhuset blevet solgt, og hvor skal fodboldafdelingen nu være? Hvor meget skal man betale i kontingent?

Ovenstående er blot nogle af de mange spørgsmål, der arbejdes med udenfor kridtstregerne i Ry Fodbold. Hvis du ønsker at høre mere om livet i klubben og indgå i dialogen, afholdes der:

Ordinær generalforsamling torsdag d. 20.09.18. kl. 20.00 – 21.30. 

Klubben servere mad og drikke til de tilmeldte. Tilmelding til Peter Kilden Grøn senest d. 15.09.18 på pkgr@aarhus.dk Der vil være valg til bestyrelsen. Hvis du ønsker mere direkte indflydelse på beslutninger i klubben og videreudvikle Ry Fodbold, opfordrer vi dig til at stille op til en post.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. sept.)
5. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
§ 6: ETHVERT MEDLEM, DER ER FYLDT 16 ÅR HAR STEMMERET. FORÆLDRE TIL MEDLEMMER UNDER 16 ÅR OG FRIVILLIGE TRÆNERE/LEDERE HAR STEMMERET.

På valg er: 
Peter Kilden Grøn
Casper Dalhoff

Mød op og gør din indflydelse gældende.
http://ryfodbold.dk/side/vedtaegter

Venlig hilsen

BESTYRELSEN – RY FODBOLD