Ry Fodbold afholder ordinær GENERALFORSAMLING 17. september 2015 kl. 20.00

Ry Fodbold  afholder ordinær GENERALFORSAMLING i klubbens lokaler

Torsdag den 17. september  2015 kl. 20.00

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 7. sept.)

5. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

§ 6:

ETHVERT MEDLEM, DER ER FYLDT 16 ÅR HAR STEMMERET. FORÆLDRE TIL MEDLEMMER UNDER 16 ÅR OG FRIVILLIGE TRÆNERE/LEDERE HAR STEMMERET.

Mød op og gør din indflydelse gældende

Venlig hilsen

 

BESTYRELSEN – RY FODBOLD