Ry Fodbold afholder ordinær generalforsamling 22. september 2016 kl. 20.00

Ry Fodbold afholder ordinær GENERALFORSAMLING i klubbens lokaler Torsdag den 22. september 2016 kl. 20.00

 

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 7. sept.)

5. Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

§ 6: ETHVERT MEDLEM, DER ER FYLDT 16 ÅR HAR STEMMERET. FORÆLDRE TIL MEDLEMMER UNDER 16 ÅR OG FRIVILLIGE TRÆNERE/LEDERE HAR STEMMERET.

Mød op og gør din indflydelse gældende

Venlig hilsen

BESTYRELSEN – RY FODBOLD