Ry Sportsklub afholder generalforsamling 26/9 2013

Ry Sportsklub afholder ordinær GENERALFORSAMLING i klubbens lokaler

Torsdag D. 26. SEPTEMBER 2013 KL. 19.30

Link til opslag som PDF

 

 

 

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 18. sept.)

5. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

 

§ 6:

ETHVERT MEDLEM, DER ER FYLDT 16 ÅR HAR STEMMERET. FORÆLDRE TIL MEDLEMMER UNDER 16 ÅR OG FRIVILLIGE TRÆNERE/LEDERE HAR STEMMERET.

Mød op og gør din indflydelse gældende

 

Venlig hilsen

BESTYRELSEN – RY SPORTSKLUB

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Bestyrelsen for Ry Sportsklub forslår, at klubnavnet Ry Sportsklub ændres til Ry Fodbold fra 1. juli 2014.

Begrundelsen:

Ry Sportsklub startede i 1901 og samlede samtlige idrætsgrene i Ry under sig.

I de 102 år der er gået er alle idrætsgrene (undtage fodbold) blevet til selvstændige foreninger. Derfor mener vi at Ry Fodbold er det rette navn til den idrætsgren som vi udøver.

Link til opslag som PDF