Vil du støtte Ry Fodbold med et par timers arbejde?

 

Klubben har 2 ledige 12. mands stillinger til forældre / seniorer i klubben.

 

12. mand til sponsoraftaler. 

Klubben har en loyal gruppe af sponsorer og en god proces omkring arbejdet. Der er behov for en tovholder, der sikrer aftalerne følges til dørs og nye ideer gribes. Tidsforbruget er typisk 10 timer årligt. Der refereres ind til Casper Dalhoff i bestyrelsen.

 

12. mand til talent samarbejde.

Klubben samarbejder med Silkeborg og Skanderborg med at give klubbens talenter et tilbud om ekstra udfordringer. Der er behov for en kontaktperson, der kan støtte trænerne og de unge spillere.

Tidsforbruget er typisk 10 timer årligt. Der refereres ind til Casper Dalhoff i bestyrelsen. 

 

Ry Fodbold er en sund og veldrevet klub. Den fungerer i kraft af frivilligt arbejde. Foruden trænerne har Ry Fodbold en gruppe projektkoordinatorer, der som klubbens 12. mand, arbejder med at skabe de optimale rammer omkring klubbens daglige drift. Vores 12. mand arbejder efter værdien om ”at mange skal gøre mindre”, og hver 12. mand arbejder med en afgrænset opgave og med stor frihed til at beslutte og udføre arbejdet, i samarbejde med Ry Fodbolds bestyrelse. 

Er du er interesseret i at høre mere, så kontakt Casper på 2019 4158.