Klubbens historie

Historie

1901 Initiativet til oprettelsen af Ry Sportsklub blev taget i 1901 af den unge førstelærer P. K. Fjeldsted. I nogle år forud havde børnene på baggrund af hans interesse for spillet, haft lejlighed til at spille fodbold på et areal, som Fjeldsted privat havde lejet for 5 år for et beløb af 50 kr. årligt. I sine personlige erindringer fortæller Fjeldsted, hvordan det lykkedes at få 61 borgere til at binde sig for et årligt, frivilligt beløb, varierende fra 50 øre til 5 kr. Banen lå på arealet bag Mølleskolen ud mod Bodalsvej. Fjeldsted købte vistnok senere jorden.

1920 Klubben optages i Jysk Boldspil Union (JBU) og får straks et fod-boldhold med i A-rækken. Syv gange i løbet af 20’erne blev dette hold kredsvinder og fortsatte til kampe mod andre jyske kredsvindere.

1925 I en cupturnering i 1925, arrangeret af JBU, spiller klubbens før-stehold mod Jelling Boldklub. Efter ordinær spilletid var stillingen 5-5, og da omkampen ikke ændrede ved dette resultat, dikterede dommeren fortsat spil indtil et af holdene scorede. Det blev Ry Boldklub, men først efter endnu en times spil. Samlet spilletid 3 timer!

1933 Her blev klubbens navn ændret til Ry Sportsklub ved en sammen-slutning af Ry Boldklub og Idrætsforeningen Ry, idet klubben fik andre aktiviteter på programmet. Igennem de mange år har klubben haft man-ge aktiviteter på programmet, der har foruden fodbold, været gymna-stik, atletik, badminton, håndbold, boksning og volleyball. Flere af disse aktiviteter er gennem årene blevet selvstændige idrætsforeninger i Ry. Sidst skete det i 1987, hvor gymnastik og volleyball udgik af klubbens program, således at der nu kun, og ikke mindst, står fodbold på pro-grammet i Ry Sportsklub. 

1942 Al idræt i Ry samles i Ry Sportsklub.

1943 Den 22. august blev stadionanlægget ved rådhuset indviet af bl.a. 170 idrætsfolk fra Ry. 

1945 Befrielsesfest på stadion den 21. maj 1945, hvor daværende for-mand Oluf Rasmussen talte for kongen, Christian X., som jo var protek-tor for Dansk Idræts Forbund.

1951 50 års jubilæum.

1963 1. holdet rykker op i Serie 3.

1968 1. holdet rykker op i Serie 1.

1970 Ry Hallen indvies.

1976 75 års jubilæum.

1991 9. juli afholdes 90 års jubilæet, ved en opvisningskamp mellem AGF’s Superligahold og Ry og Omegn. Kampen endte 3-2 til AGF og den blev overværet af cirka 350 tilskuere, der havde trodset regn og blæst, for at være med til at fejre Ry Sportsklubs 90. sæson.

1994 Oprykning til Serie 3.

1999 Oprykning til Serie 2, for første gang i 24 år.

2001 Ry Sportsklubs 100 års jubilæum blev blandt andet markeret med den store klassefest, som samlede 1200 tidligere elever fra Mølleskolen i Ry, hvor klubbens stifter jo var lærer i mange år.

2003 Oprykning til Serie 1, for første gang i 35 år.

2005 Ry Ungdomsskole, med spiller fra Ry SK, vinder finale Ekstra Bladets skolefodboldturnering mod Nyrupskolen fra Kalundorg. Finalen blev traditionen tro spillet i Parken i København, og omkring 1000 elever, lærere, forældre og bedsteforældre havde taget turen til hovedstaden for at støtte Ry-pigerne. Den ordinære kamp endte uafgjort 1-1, og først efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence lå resultatet klar: 5-4 til Ry.

2006 For andet år i træk forlod pigerne fra Ry Ungdomsskole, med spillere fra Ry SK, Parken i København som vindere af Ekstra Bladets skolefodboldturnering. I finalen mødte Ry-pigerne Parkvejskolen fra Birkerød, og efter uafgjort 1-1 i den ordinære spilletid skulle kampen afgøres ved straffesparkskonkurrence. Kampen endte med en samlet sejr på 3-2 til Ry.

2008 klubbens 1. herre seniorhold, der spiller i serie 1 må grundet for få medlemmer trække sig fra DBU turneringen.

2012 Nyt klubhus indvies

2012 Ry SK´s 1. damehold vinder finalen i JBU pokalturnering.

2012: Richardt Mortensen, der er formand for bestyrelsen i Ry Sk, bliver valgt til Årets Ry-borger 2012

2014: Ry Sportsklub ændrer efter 113 år navn til Ry Fodbold.  Fra tidernes morgen var det en klub med fodbold, men også boksning, brydning og alle mulige andre sportsgrene. Nogle idrætsgrenene forsvandt efterhånden, mens andre er blevet skilt ud i selvstændige foreninger. Siden 1987 har der kun været fodbold, da  gymnastik og volleyball som de sidste af de øvrige idrætsgrene fik egne foreninger. 

Æresmedlemmer

Det første æresmedlem var klubbens stifter, P. K. Fjeldsted.

Nummer to var Ry's »Mr. Football« Peder Jørgensen, der blev udnævnt i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i 1976.

Det tredje æresmedlem er Eigil Elsborg Sørensen, der blev udnævnt i 1990, efter at have været træner i klubben gennem 25 år.

Peder Sørensen, klubbens trofaste »Kridtmand« gennem næsten 25 år, blev udnævnt til æresmedlem i 1991.

I forbindelse med Ry Sportsklubs 100 års jubilæum i 2001, blev Rene Hougaard og Niels Møller udnævnt til æresmedlemmer.