Værdigrundlag

Ry Fodbold baserer sine aktiviteter på følgende værdier: 
Glæde, fællesskab, tryghed og udvikling.

GLÆDE

For Ry Fodbold er glæden ved spillet, og samværet med andre mennesker en naturlig del af klublivet.
 
Når du selv eller dit barn møder til træning eller kamp er det noget, du skal glæde dig til. Glæden vises gennem en positiv, aktiv og udadvendt væremåde og vil være medvirkende til at alle yder deres bedste i såvel træning, i kamp og i klubliv.
 
FÆLLESSKAB
For Ry Fodbold er fællesskab et nøgleord. 
 
Ry Fodbold har som mål at alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Alle er med til at skabe rammerne og ved lydhørhed overfor hinanden skabes et godt klubliv.
 
TRYGHED
For alle i klubben er tryghed en vigtig ramme for at kunne opleve glæden ved spillet og træningen, og for at være en del af fællesskabet. 
 
For at Ry Fodbold kan være et sted, hvor alle føler sig trygge, er det vigtigt at der er et åbent klubmiljø med ansvarsbevidste, kompetente og engagerede ledere. Det åbne klubmiljø vil give andre lyst til også at være med.
 

UDVIKLING
I Ry Fodbold er der mulighed for personlig og sportslig udvikling.
 
For at klubben og dens medlemmer kan udvikle sig og følge med tiden er det vigtigt, at der samarbejdes om hele tiden at justere de opstillede mål mod nye udfordringer. Dette kan opnås gennem kursusvirksomhed, erfaringsudveksling, et godt arbejdsmateriale og nogle gode rammer at fungere i.

 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/booking.php?idv1=1&idv2=08:00&idv3=...