Menu

Genåbning, tilmelding og retningslinjer til Corona-Fodbold

image
13. maj 2020 kl. 20:26

I går aftes havde vi mange små trænermøder vedr. genåbningen af Ry Fodbold. Alle årgange havde på forhånd modtaget retningslinjer fra DBU vedr. Corona-fodboldtræning samt nogle lokale retningslinjer fra bestyrelsen og skulle på mødet tilkendegive, om de ønskede at tilbyde fodboldtræning på årgangen.

Vi havde nogle rigtig gode møde, og som i mange andre situationer i samfundet under Coronakrisen, er der ikke én rigtig og én forkert beslutning, når det komme til at åbne for træningen på de enkelte årgange. Perspektiverne er mange, og i bestyrelsen blev vi igen bekræftet i, hvor heldige vi er med at have så engagerede og fornuftige frivillige trænere i vores klub. Vi stiller os derfor bag ved hver enkelt årgang med fuld opbakning, hvad enten de har valgt at starte træning op eller ikke.

Hvilke årgange starter træning op?

I første fase af genåbningen af vores fodboldklub tilbydes der træning på følgende årgange:

 • U7 piger
 • U8 drenge
 • U9 drenge og piger
 • U10 drenge og piger
 • U11 drenge og piger
 • U12 drenge og piger
 • U13/14 piger
 • U13 drenge
 • U14 drenge
 • U15/16 piger
 • U15 drenge
 • U16 drenge
 • +29 Damer 


Hvordan passer vi på jeres børn og vores frivillige trænere?


I Ry Fodbold skal alle vores trænere følge DBU retningslinjer for fodboldtræning. I kan læse retningslinjerne her: https://www.dbu.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf (obs på at der er kommet nye retningslinjer vedr. baneplan, som klubben naturligvis overholder)

Desuden har vi i Ry Fodbold lavet nedenstående lokale retningslinjer, som vores trænere, forældre og spillere skal efterleve. Vær opmærksom på at nogle af retningslinjerne indeholder punkter, der stiller krav til jer forældre, som I skal overveje, inden i tilmelder jeres børn til fodboldtræning. Særligt gælder det vores beslutning om, at alle spillere selv medbringer bold til træning, og at børnene skal komme til den tid hvor træningen starter, og at de skal forlade anlægget når træningen er færdig. Ligeledes skal særligt forældre på de yngre årgange forhold sig til, at der ikke må være forældre til stede på banerne før, under og efter træning. Kun trænerne og spillerne må være på anlægget. Normalt elsker vi de mange børn og forældre, der skaber liv og stemning på anlægget gennem fodbold, leg og hygge. Men i denne specielle tid, må vi desværre vente lidt endnu, før vi kan åbne op for den mere uformelle del af livet i vores fodboldklub. Også det glæder vi os til!

Vores lokale retningslinjer i Ry Fodbold lyder således:

- Alle spillere indmeldt i Ry Fodbold, på de årgange der starter træning skal tilbydes træning uanset niveau.
- Der laves en fast baneplan der overholder DBU´s krav om afstand. Baneplanen skal overholdes.
- Alle trænere modtager inspiration til ”Corona-træningsøvelser” fra DBU. Det er disse øvelser eller øvelser med samme organisering, der skal bruges.
- Ingen træning må gennemføres med kamp eller kamplignende spilsituationer.
- Der bliver indkøbt et sæt kegler til hvert hold. Det vil være trænerteamets ansvar at disse rengøres mellem træningerne
- Hvert enkelt barn skal have sin egen fodbold med til træning. Det er forældrene og spillernes eget ansvar at bolden medbringes, og at der er luft i den.
- Børnene kommer på anlægget, når træningen starter og forlader anlægget, når den slutter.
- Ingen forældre på anlægget i træningstiden. Kun spillere og trænere.
- Ingen brug af omklædningsfaciliteter.
- Der skal være mulighed for at vaske eller spritte hænder af.
- DBU anbefaler, at der skal være en Coronaansvarlig til stede på anlægget i træningstiden, hvilket Ry Fodbold har valgt af efterleve. Den - - Coronaansvarlige kan der henvises til, hvis der kommer spørgsmål fra forældre, myndigheder mm. Først når disse frivillige er fundet, kan træningen på de enkelte dage igangsættes.
 

Hvad angår de Coronansvarlige der skal findes, inden træningen kan opstartes, bliver forældrene spurgt til denne opgave ved tilmelding. 

Hvordan og hvornår skal jeg tilmelde mit barn til fodbold?

Hvis I ønsker at tilmelde jeres barn til fodbold under de ovenstående rammer, åbner klubben for tilmelding på klubbens hjemmeside i eftermiddag. Vi har nedsat kontingentet frem til sommerferien til 200 kr. Tilmeldingen vil være åben til lørdag d. 16.5. kl. 16.00. Da vi skal have planlagt træningsgruppe og baneplan, vil det ikke være muligt at eftertilmelde børn frem til sommerferien.

Ved tilmelding bliver I bedt om at oprette en profil i DBU systemet Kampklar. Fremadrettet overgår alle vores hold til dette system, og det vil være her, man kan orientere sig om årgangens aktiviteter. Hvis jeres årgang endnu ikke har benyttet kampklar, hører I mere om dette system fra jeres børns trænere.

Hvis I allerede har tilmeldt jeres barn til fodbold inde nedlukningen, og ønsker han/hun skal træne frem til sommerferien, skal I ikke foretage jer yderligere. I vil automatisk få modregnet jeres tidligere betalte kontingent og få tilbageført differencen.

Hvis I har tilmeldt jeres barn til fodbold og Ikke ønsker han/hun skal træne frem til sommerferien, eller I har barn på en årgang, der ikke tilbyder træning, skal I sende en mail til med besked herom til formand@ryfodbold.dk. Herefter vil beløbet blive tilbageført til jeres konto.

Hvad nu hvis jeg ikke ønsker mit barn skal træne frem til sommerferien, eller årgangen ikke tilbyder træning?


Hvis du er en af de forældre, hvis barn ikke skal i gang med træning nu, er det vigtigt, du er opmærksom på, at dit barn automatisk bliver slettet som medlem af Ry Fodbold. Heldigvis er det en nem sag at genindmelde ham/hende igen, når den tid kommer. Men nu og her får det den konsekvens, at vi som klub mister nogle muligheder for at kommunikere med jer i klubbens officielle systemer. I skal derfor selv holde jer opdaterede på klubbens facebookside og på klubbens hjemmeside, hvor vi løbende vil informere om ændringer eller nye tiltag, efterhånden som der åbnes mere op.

Hvordan kan jeg som forældre hjælpe klubben og de frivillige bedst muligt i denne specielle tid?

Hvis du er forældre på en af de årgange hvor træningen starter op, hjælper du bedst ved at sikre, at dit barn overholder både retningslinjerne fra DBU og de lokale retningslinjer. Gennemgå dem sammen med dit barn og fortæl dem, at det er vigtigt, de efterlever dem i praksis. Hvis ikke alle gør det, kan konsekvensen være, at klubben lukker ned igen.

Hvis du er forældre til et barn, der ikke får mulighed for at starte træningen op, har du muligvis et barn, der er skuffet. Du hjælper i den situation dit barn bedst ved at lytte til hans/hendes tanker og overvejelser uden at tage stilling til, om beslutningen er rigtig eller ej. Du kan fortælle dem om de mange forskellige regler, der skal overholdes og snakke med dem om, at hans/hendes trænere har vurderet, det ikke vil give mening eller være muligt at starte op unde de rammer. Måske er du enig i beslutningen, måske er du ikke. Og som sådan er det ikke så vigtigt for os, om du er det ene eller det andet. Som vi skrev i indledningen, er der hverken én rigtig eller én forkert beslutning i denne tid, og lige nu mener vi, det fornuftige er, at I forældre støtter op om den beslutning, der er truffet af bestyrelsen efter en god dialog med jeres barns frivillige trænere. Hjælp til sidst jeres barn med at kigge frem mod sommerferien, der er lige om hjørnet. Efterfølgende håber vi meget, vi igen kan tilbyde fodbold til alle.

Vi glæder os rigtig meget til bolden igen kan rulle på vores dejlige anlæg under de nye retningslinjer. De af jer der har børn, der skal i gang, hører mere fra jeres børns trænere efter på lørdag, hvor vi har overblik over, hvilke spillere der starter hvornår.

Vi ser med forventningens glæde frem til den dag, hvor vi alle, store som små, kan vende tilbage til mere normale forhold.

På gensyn i næste uge til de børn der starter træning og god sommer til I andre.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Ry Fodbold

Ry Fodbold bruger kun tekniske cookies for at få sitet til at fungere. Klubben bruger ingen statistik- eller markedsførings cookies. Nogen vil måske se, at en cookie tracker ’slår’ ud på Google Analytics og Facebook connect. Koden hertil ligger på siden, men de tracker ikke noget – da der ikke er indsat ID-numre.