Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ry Fodbold

image
Bestyrelsen Ry Fodbold
07. august 2021 kl. 21:35

Herved indkaldes til Ry Fodbolds ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne, som afholdes:

 

Torsdag den 23.september 2021 - klokken 19.00

 

Ry Hallernes mødelokale 2

 

 

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning for det forløbne år samt sidste år

3. Forelæggelse af årsregnskab for sæsonen 2019/2020 og 2020/2021 til godkendelse. 

4. Indkomne forslag.

Ønske om at forny klubbens vedtægter således at de er up to date

Øvrige indkomne forslag*

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

på valg er:

Preben Larsen,                som er villig til at modtage genvalg. På valg for 2 år

Peter Kilden Grøn,           som er villig til at modtage genvalg. På valg for 2 år

Casper Dalhoff,                som er villig til at modtage genvalg. På valg for 2 år

Camilla Kristensen,          som er villig til at modtage genvalg. På valg for 1 år

Joachim Ladefoged,         som ikke ønsker genvalg

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

     Hædring af æresmedlemmer.

 

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 16. september 2021. 

Formanden er: Camilla Kristensen, formand@ryfodbold.dk 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ry Fodbold bruger kun tekniske cookies for at få sitet til at fungere. Klubben bruger ingen statistik- eller markedsførings cookies. Nogen vil måske se, at en cookie tracker ’slår’ ud på Google Analytics og Facebook connect. Koden hertil ligger på siden, men de tracker ikke noget – da der ikke er indsat ID-numre.