Menu

FairPlay klub

Det betyder, at trænere og holdledere aktivt i både træning og kamp arbejder med at give vores spillere og vores hold forståelse for vigtigheden af FairPlay som en del af sporten.

Vi vil skabe et fodboldmiljø, hvor glæde, fællesskab, tryghed og udvikling er i højsædet. 

Ry Fodbold har opstillet 5 FairPlay bud, som vi beder forældre, spillere, frivillige ledere og trænere om at leve efter i deres virke i klubben. 

 • Spil bolden rundt – når holdet bliver bedre, bliver også du bedre.
 • Behandl ALTID dine kammerater ordentligt i kamp, til træning og uden for banen.
 • Undlad at kritisere dommeren eller din træner. Bed gerne om forklaringer, men vær ikke insisterende.
 • Behandl dine modspillere ordentligt – både i kampen, før og efter.
 • Start altid træning og kamp med at hilse… og afslut altid med at sige tak for i dag.
Gule og røde kort – til kamp og i træning. 
 

Gule og røde kort er en del af sporten og sportens regler. Usportslig optræden, der resulterer i advarsler og udvisninger, er derimod ikke noget vi i Ry Fodbold anser som FairPlay. Det er det enkelte holds leders eller træners opgave at drage en passende konsekvens, såfremt en spiller bryder de 5 fairplay bud eller modtager advarsler/udvisninger grundet usportslig optræden. En passende konsekvens kunne være, at spilleren møder op til ”boldvedligeholdelse” eller tager en dommertjans blandt ungdomsholdene. Gentagende forsømmelser kan resultere i karantæne eller eksklusion af klubben. 

 

Træneren/holdlederens rolle

Det er trænerne og holdlederne, som står i forreste række, når det handler om at præge de unge spillere til god FairPlay /opførsel. Det er vigtigt, at man som træner/holdleder tager fat i de situationer, der måtte opstå – hver gang. Det er en god ide at tage udgangspunkt i de 5 FairPlay bud, og arbejde med at få spillerne til at forstå, hvorfor det er vigtigt at være en Fair Player. 

Forældrenes rolle

Også forældrene har en stor rolle i forhold til at arbejde med FairPlay i klubben. Dels er man rollemodel og dels er man som forældre hoved-opdrager. Hvis dit barn har udfordringer med at forstå og håndtere FairPlay buddene, er det vigtigt, at du støtter din barn til at arbejde med dem.

Positiv forældreopbakning til træning, turneringer og stævner er vigtigt.

 

Her følger 10 gode råd til fodboldforældre
 
 1. Mød op til træning og kamp - barnet ønsker det.
 2. Giv opmuntringer til ALLE spillere under kampen - ikke bare din datter eller søn. 
 3. Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men også vejledende kritik.
 4. Respekter trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen
 5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser
 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr. Overdriv ikke.
 9. Vis respekt for arbejdet i klubben - tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 10. Tænk på at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!

 

Luk